Wie van de drie voor ONS?

 

ONS – Beekdaelen, Beemdenrade of Bekenrade. Een van deze namen zal de nieuwe naam worden voor onze fusiegemeente, bestaande uit de huidige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Inwoners uit de ONS-gemeenten konden afgelopen maanden hun idee voor een passende naam insturen. Uit alle geldige inzendingen (79 stuks) is deze top drie samengesteld.

Beekdaelen staat voor de beken, die een natuurlijke verbinding vormen tussen de te fuseren gemeenten. De Rode Beek, Geleenbeek en de grubben doorkruisen deze gebieden en brengen daarmee de natuur letterlijk tot in de kern van de dorpen. Samen vormen de drie gemeenten een beekdaelenlandschap. Kenmerkend is het glooiende reliëf met forse hoogteverschillen tussen de beekdalen en de hogere plateaus met schitterende vergezichten.

Beemdenrade is gekozen vanwege de vele beemden (=grasland aan beekjes). Er is in vroeger tijden veel bos ontgonnen (radeis de middeleeuwse benaming voor het rooien van bos) voor boerderijen.

Bekenrade staat voor de eerder genoemde beken die door Nuth, Schinnen en Onderbanken stromen. De toevoeging rade komt ook nu al veel voor in de plaatsnamen van de dorpen uit de fusiegemeente.Tijdens de landelijke verkiezingen mogen inwoners uit de ONS-gemeenten hun voorkeur uitspreken. De uitslag van de telling wordt samen met een advies aangeboden aan de drie gemeenteraden. Op 28 maart 2017 wordt er definitief besloten en zal de nieuwe naam bekend worden gemaakt. Een reden te meer om dit jaar uw stem te laten gelden!

 

Geleenbeek tussen Schinnen en Thull